YOGA UDDANNELSE

Yoga uddannelse i Vejle og Valby

Idag kan du blive yogalærer på mange måder, titlen er ikke beskyttet. Der findes yoga uddannelser der strækker sig over få weekends og yoga uddannelser hvor du arbejder fordyber dig igennem flere år. 

Hos os kan du få en grundig yoga uddannelse i Jylland eller på Sjælland, i henholdsvis Vejle eller Valby.

Jeg uddanner yogalærere på Dansk Yogas læreruddannelse i Vejle

Yoga uddannelsen strækker sig over to år, og finder sted en hverdag om ugen.
Hos os er definitionen af en dygtig yogalærer, en person med engagement, høj faglighed og stor personlighed. Det er ikke absolut, at alle yoga øvelser kan udføres perfekt, men yoga kan formidles til alle typer af mennesker.

Vores yoga lærer uddannelse går et spadestik dybere

Vi har uddannet dygtige yogalærere siden 1974 og bygger vores yoga uddannelse på en masse god erfaring over mange år.
På yoga uddannelsen afsætter vi en hel hverdag om ugen i to år samt en weekend om året til en yogaweekend, hvor alle de studerende samles. Desuden tager vores grundige anatomikursis to weekends det første år af yoga uddannelsen. Det sidste år af yoga uddannelsen, underviser du et prøvehold igennem et længere forløb og din yoga uddannelse afsluttes med eksamen og certificering af eksterne lærere.

Således er du virkelig godt klædt på til at undervise grundigt, sikkert og differentieret når du er færdig.

Yogastillinger

Vi koncentrerer os primært om 28 klassiske yogastillinger, som vi går i dybden med. Desuden lærer du alle mulige former for småøvelser, bækkenbundsøvelser, åndedrætsøvelser og solhilsner som du kan bruge i din yoga undervisning. Du lærer om programopbygning, yogafilosofi, afspænding, mindfulness og meditation. Du lærer om at undervise i yoga for begyndere eller til mennesker med særlige hensyn. Du bliver fortrolig med energisystemet og får svar på, hvad er energi, hvad er chakras, hvor sidder de vigtige nadier og hvad er pranayama. 

Praktisk om uddannelsen

 • Vi optager max. 10 aspiranter på en årgang hos Dansk Yogas uddannelse.
 • Uddannelsen omfatter ca. 850 timer i alt over 2 år + et tredje år med 3 dages undervisning/supervision.
 • De to første år består af hver 160 timers undervisningstimer fordelt på 1 ugentlig undervisningsdag.
  (Forberedelse til undervisningen og lektier må påregnes)
 • Hertil kommer anatomikursus, fordelt over 2 weekends & 2 weekendseminarer. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk eksamen.
 • Undervisningen foregår:
  Tirsdage eller onsdage i Vejle kl. 9 - 15: Vedelsgade 23, 7100 Vejle. Hos Anette Meldgaard og Helle Yde

 

Dansk Yoga

Vi er en del af Dansk Yoga, en forening stiftet i 1970. Vores forening stiller os helt frit, vi er ikke bundet op af en bestemt yogaretning eller guru. Vi underviser i hatha yoga, som er den overordnede betegnelse for de fleste yoga stilarter man kender idag.  Ha betyder sol og tha betyder måne, og det referer til de to modsatrettede kræfter der altid er på spil i universet, i nervesystemet og i energisystemet. Yoga handler i bund og grund om, at bringe de to modsatrettede kræfter i balance fysisk og psykisk.

Ønsker du at blive yogalærer og få en god grunduddannelse?

Så vil jeg anbefale dig at besøge vores hjemmeside www.danskyogauddannelse.dk eller kontakte mig for mere information.

 

Anette Meldgaard og Helle Yde

 

Samlet pris:

 • Prisen for hele uddannelsen er til og med d. 15. juni 2017:
  69.000 kr. (uddannelsen er momsfritaget)
 • Derefter stiger prisen for uddannelsen til
  72.000 kr. (uddannelsen er momsfritaget).
 • Du kan vælge at betale beløbet i 2, 4, 12 eller 24 rater mod et gebyr.
  Dog skal hele beløbet være betalt inden eksamen. 

 

Prisen inkluderer al undervisning, materialer, løbende supervisioner, 2 internater, tematimer med eksterne lærere, dit 3. år på uddannelsen og eksamensgebyr.

 

Yoga uddannelse

 

 

Info. til dig der gerne vil vide mere om uddannelsen

Undervisningsform

Uddannelsen er bygget op over fire moduler med hver sit overordnede tema. Hvert modul strækker sig over ca. 5 måneder.
Når vi samles ugentligt, vil der være fokus på øvelser, opklarende spørgsmål, supervision, tematimer mv. På den måde får du teorien og værktøjerne helt ind under huden.

 

Modul 1 - Grounding og fundament

Start august 2017 - slut december 2017

- Skelettet og ledbevægelser

- Muskler

- De 6 grundprincipper i Dansk Yoga

- Introduktion til 28 klassiske yogastillinger

- Analysearbejde med de klassiske yogastillinger

- Det grundlæggende i åndedrættet

- Sæt dit eget mål for uddannelsen

- Hvordan står jeg godt i mig selv

- Hvordan indtager jeg et rum

Du lærer:
Om skelettet og de muskler der er på spil i de forskellige asanas. Om effekten af hver enkelt asana, både fysisk, mentalt og energetisk. Du lærer hvordan du kan modificere de færdige asanas og hvordan du får kroppen varmet godt op. Du lærer at diktere, så du kan undervise præcist med dine ord og dit nærvær.  Du lærer navnene på de forskellige asanas på dansk og sanskrit. Du bliver inspireret til at sætte dig mål for din uddannelse, og arbejde med dig selv, så du allerede fra starten bliver dygtig til at stå i dig selv og indtage et rum som underviser.

Modul 1 afsluttes i december med en samtale med din vejleder på uddannelsen, og du underviser i et program på 15 minutter, med asanas du har lært på dit første modul.
Du får supervision på din undervisning af din vejleder og et diplom for det første modul.

 

Modul 2 - Fordybelse og indsigt

Start januar 2018 - slut maj 2018

- Fortsat analysearbejde med de klassiske yogastillinger fra 1. modul

- Sproget i yoga

- Formidling

- Bevidsthed

- At dele yoga og lade det folde sig ud

- En dybere forståelse af åndedrættet

- Anatomi fordelt på 2 weekends i januar og april

- Skriftlig anatomiopgave - overordnet forståelse af kroppens anatomi.

Du lærer:
Om sproget i yoga og om at formidle det videre. Du lærer forskellige åndedrætsteknikker, deres virkning og formål og om at integrere åndedrættet i de fysiske øvelser. Du mødes med dine medaspiranter fra søsteruddannelsen fra Vejle og Valby, til 2 anatomiweekender med Trine Stårup Madsen, læs her. Du lærer at formidle yogaen, og kan allerede i modul 2 undervise i små programmer. 

Modul 2 afsluttes i maj 2018 med en samtale med din vejleder på uddannelsen og aflevering af en skriftlig anatomiopgave.
Du underviser i et program på 30 minutter i 2. moduls asanas med en ekstern lærer som observerer og giver dig feedback på din undervisning.


Modul 3 - Formidlingens kunst

Start august 2018 - slut december 2018

- Programopbygning

- Undervisning af et prøvehold på 6 elever opstart oktober 2018

- Yogafilosofi

- Afspænding og kropsgennemgang

- Rammen om en yogatime - indretning af yogalokale, opbygning af et intelligent program, improvisation, musik mv. 

- Specialhold

Du lærer:
På dette modul, starter du undervisning af egne elever over en periode på 20 undervisningsgange fordelt ugentligt fra oktober til maj. Du skriver løbende en opgave om din undervisning og din rejse til at blive en dygtig yogalærer. Du lærer at opbygge dine egne intelligente programmer og du får redskaber og feedback på din formidling.  Du superviseres af din vejleder efter 6 - 7 undervisningsgange, hvor din vejleder ser dig undervise dine elever, og hjælper dig med de udfordringer du måtte have.
Du lærer, at yoga ikke kun er for en bestemt aldersgruppe, og der kan være flere specialhold, som vi dykker ned i. 

Modul 3 afsluttes i december med en samtale med din vejleder.
Du underviser dine prøveelever 1 time med din vejleder som observerer din undervisning og giver dig supervision herpå. 


Modul 4 - At stå i dit eget lys

Start januar 2018 - slut maj 2018

- Hvem er jeg som underviser

- Afspænding på et dybere plan

- Undervisningssikkerhed

- Min fremtid som yogalærer

- Observationspraktik 1-2 gange

- Energisystemet

- Pranayama

- Chakras

- Meditation

- Yoga og stress

- Alignment, hands on og guidning

- Eksamen med ekstern censor

- Certificering og fest

Du lærer:
Når man integrerer yoga i sit eget liv og specielt som yogalærer, inkluderer det visse moralske standarder. Vi gennemgår Patanjalis ottefoldige vej, tager udgangspunkt i disse og modulet er opbygget således at vi også diskuterer etik og moral. Du lærer om koncentration, meditation, mantras og mudras, hjerte meditation og visualiseringsteknikker. Du lærer energisystemet at kende, om de såkaldte chakras, om pranayama og forskellige teknikker til at styrke dit energisystem. Du lærer hvordan du kan støtte dine elever med verbal guidning, en hånd der viser vej, anvendelse af hjælpemidler og forskellige props.
Du skal over 1-2 gange observere en anden yogalærer fra dansk yoga undervise sine egne elever. 

Modul 4 afsluttes i maj/juni. Du afleverer rapport, som skal godkendes. Undervisning 45 minutter i et program du har sammensat, ud fra trukne øvelser med ekstern censor som observerer og giver dig feedback på din undervisning.
Du får et diplom for modul 4.

Herefter er der certificering med diplom for hele uddannelsen og fest.